Friday, January 17, 2014

Hardline monks rally Sri Lanka as Buddhist front By KATY DAIGLE Associated Press

Commented by nizamhm1944 on:  http://tinyurl.com/kcqvumv

Lankamuslim.org

நீதி அமைச்சரும் கொழும்பு மேயரும் முஸ்லிம்கள் ஆனால் நடவடிக்கை ஒன்றுமில்லை: Associated Press


Hardline monks rally Sri Lanka as Buddhist frontBy KATY DAIGLE Associated Press


Not only these two giants, but there are many more with the names of Muslims, but lost their originality due to reasons which I do not like to describe or disclose. These are very unfortunate situations of the country.

/// ''  Gnanasara said there are ‘‘extremist forces trying to create divisions, buy our lands, marry our wives and recruit our children. The same thing happened in Malaysia, the Maldives and Bangladesh — all now Muslim countries. The same thing may happen in Sri Lanka if we’re not careful.’’  ///


Buddhism came to this country from India 2000 years ago and Islam 1300 years.  If Muslims convert the Buddhist as Islam for more than 1300 years, Buddhist ratio cannot be as it is now!


Our Holy Quran says, There is no compulsion in the religion( 2:256).  And also it said in several occasions in the Quran, that majority of the human will not accept Islam as their religion. Even  Prophet Muhammad PBUH was not allowed to go beyond the teachings of the words of Allah to the mankind.


So, its not the Muslims expectations to convert anyone to increase the number of Muslims which will never happen against the will of Allah.  If anyone thinks of conversion its totally against Allah, and they will become Rejecter of Allah and Islam as Allah has to guide and put in the righteous path. This is the faith of Muslims as per Quranic teachings. If Allah wants to make all mankind its not harder than the creation of the Universe. Its Islam.


Though the arrival of Islam only little more than 1300 years,  the present followers of Islam were living here from the inception of the mankind of the world.  Since the First human Adam came to (Adam’s peak) Sri Lanka and from then the followers of Almighty God was living all the time. Adam’s descendants were worshippers of One and Only God.  In times some people rejected the theory of One God and worshiped whatever and whoever they believed as gods or else.


The existence of believers of One God in this country could be simply proved by the existing tombs of the Saints (Auliyah - the Arabic word) of Allah - the Almighty God in this country.  The present most of the Muslims are the descendants of the sixty footers saints of One God  , and still these tombs are existing in the places like Northern Province, Eastern Province, North Western Province as per my knowledge and they are being called as Shrine (Dhargha ) and they are under the custody of the Muslims time immemorial.


Those Muslims were talking Tamil from that time. This can be proved by various ways.  A major point to prove this,  the presence of Arabs for business purpose to buy spices, gems etc, then they introduces Islam and believers of One God could have been accepted the Islam as their religion.


Very little number of Arabs married the Tamil speaking women those who were followers of the Previous Religions of the Almighty God and introduced a new Language called presently as Transliteration. Tamil written in Arabic for their communication. And also they contributed many knowledge including Medicine, Science, Spiritual etc through this transliteration method to this country.  They never had interest to capture and rule this country, or marry Sinhalese wives and converted.


These inhabitant Muslims were associating and living peacefully with the followers of Hinduism, Buddhism, and Christianity, talking mainly Tamil, then Sinhala, and English.  They were peace lovers and their main source of income is from legal (Halal)  business.


The Muslims were never traitors or fighters against the rulers but they were Patriotic and helped the rulers whenever the invaders got into this country. This is because the religion Islam insists of sincerity and loyalty on those with powers to rule the country.  


In the meantime Sinhala Buddhist and the Tamils were fighting against the then Governments and the Muslims of this country never fought against the country or supported violence of the rebellions especially in 1971 by the JVP (Sinhala)  and after by several groups of Tamil rebellions, but always with the rulers and sorted peace among all.  This record of facts cannot be erased from the history of this country.  


/// ‘‘The BBS is trying to push the country toward racial and religious conflict,’’ said a Sinhalese business owner who would only give his first name, Susantha. ‘‘Sometimes I suspect they are carrying out a contract for the government to turn attention away from issues such as the economy, health care and education.’’  ///


The last portion of the above Sinhalese businessman cannot be ignored as it is the opinion of almost all analysts, well-wishers, patriots even the ordinary people of this country.Wednesday, January 15, 2014

எமது பிளவால் சிறுபான்மை சமூகங்கள் மேம்மையடைந்து வருகிறது: பொதுபலசேனா

Commented  by nizamhm1944 on:  http://tinyurl.com/pqj5amy

Lankamuslim.org


எமது பிளவால் சிறுபான்மை சமூகங்கள் மேம்மையடைந்து வருகிறது: பொதுபலசேனா

உலகிலேயே ஓர் இனம் முன்னேறுவதால் தமது இனம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது என முட்டாள்தனமாகக்  கூறும் முதல் மனிதன் இந்த தேரையைத்தவிர இருக்க முடியாது.  எவரும், மற்றவரை வீழ்த்தி தன்னை உயர்த்திக் கொண்ட வரலாறே கிடையாது. அப்படியான சிந்தனை கொண்டவர்கள் அழிவுகளையே சந்தித்துள்ளனர். 

தனது கருத்தைக் கூறுவதற்கு ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் முழு உரிமையுண்டு. ஆனால், மற்றைய சமூகங்களைத் தாக்கும், அழிக்க முயலும், தூஷிக்கும், நசுக்க முனையும் உரிமை எவருக்கும் கிடையாது. கடந்த நான்கு வருமங்களாக நாடளாவிய ரீதியில் தூண்டிவிடப்பட்டு நடைபெற்று வரும் மதவிரோத நடவடிக்கைகளை அவதானிக்கும் எவரும், இவை மதத்தின் பெயரால் இரகசியமாக முன்மொழியப்பட்டு, திட்டமிடப்பட்ட அரசியல நிகழ்வுகளே என்பதைக் கண்டுகொள்வ்ர். 

இலங்கை அரசியல் யாப்பு தனது 111 ஆவது அத்தியாயமான அடிப்படை உரிமைகள் என்பதன் 10ஆம் பத்தியின் மூலம் அனைத்து சுதந்திரததையும் கொடுத்துள்ள அதேவேளை, பத்தி 12 (1) இல் சட்டத்தின்முன் அனைவரும் சமம எனவும், அத்தோடு அவர்கள் சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் எ்னறு விதந்துரைக்கின்றது.  ஆனால் நடப்பவையோ
எதிர்மாறான விடயங்களே!

”111 அடிப்படை உரிமைகள்:  12 (1)  -  சட்டத்தின் முன்பு ஆட்கள்  எல்லோரும் சமமானவர்கள்; அத்துடன் அவர்கள் சட்டத்தினால் சமமாகப் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் உரித்துடையவர்கள்.”

இந்நிலையில், இந்நாட்டில் மதததின் பெயரால் மற்றைய மதங்களின் கடமைகள், விழுமியங்கள் ஒடுக்கப்பப்படவும், அவர்களின் வணக்கத்தலங்கள் கூட அழிக்கப்படவும் செய்யும் காடைத்தனங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வணண்மே உள்ளன பொருட்களின் விலைவாசியைப் போன்று!  ஆனால், சட்டம் அந்த சிறுபான்மை மக்கள் சுத்ந்திரத்தைப்  பாதுகாக்கத் தவறிவிட்டது. 

அநத சிறுபான்மை இனங்களுக்கு எதிராக மக்களைத் தூண்டிக் கலவரத்தை உண்டாக்கும் சகல நடவடிக்கைகளையும் பொலிஸார் தடுதது நிறுத்தி, இந்நிலை ஏற்படுவதற்கு வழிவகுப்போரைக் கைது செய்திருக்க வேண்டும்.  இந்த அடாவடித்தனத்தை, யாப்பினால் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பதற்குத் தடையாகவுள்ள சக்திகள் யாருடையவோ ஆசீர்வாதத்ததுடன் பகிரங்கமாகவே இயங்கும் நிலையை அண்மைக் காலமாக இலங்கைப் பொலிஸ கைகட்டி, வாய் பொத்திப் பார்த்துக் கொண்டு இருப்பதுமல்லாமல், அந்தக் குழப்பங்களுக்கே அனுசரனையாகவும் பாதுகாப்புக் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். 

இச்செயல் இலங்கையின் அரசியல் யாப்பை மீறுவது மட்டுமல்ல, அதனைச் துச்சமென மதிக்கும் அடாவடித்தனம். இதற்கு உடந்தையானோர் யாராக இந்தாலும், சட்டத்தின் முன் சகலரும் சமன் என்ற அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட வேண்டியவர்கள். அவர்கள் தேசத்துரோகிகளே!  

சட்டம், ஒழுங்கைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளாத எந்த நாடும். அமைதிப் பாதையில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றது எனவோ, மக்களைக் காக்கின்றது எனவோ,  நாட்டை அபிவிருத்திப் பாதையில் இட்டுச்செல்கின்றது எனவோ கூற முடியாது. 

அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படுவதாக இந்நாட்டுக்கு எதிராகக் உலகளாவிய ரீதியில் குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்நடவடிக்கைகளைக் கண்டுணங்காணாது, நியாயப்படுத்தும் வண்ணம், குழப்பங்களுக்குப் பின்னணி உண்டென ஒருவரும், காரணங்கள் உண்டென இன்னொருவரும் கூறிச கொண்டிருக்க முடியாது. அப்படிக் கூறுவதுகூட தமது கடமையில் இருந்து தவறிய குற்றத்தை வருவித்து, நம்பிக்கைக்குப் பங்கம் விளைவித்துள்ளது என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுவிடும். அது அழிவின் பாதையே! 

Wednesday, January 8, 2014

Ceylon Muslim Today

Commented by nizamhm1944 on facebook      
Ceylon Muslim Today  :

பன்மையில் கூறப்பட்டமை பல உண்மைகளை உள்ளடக்கி இருக்கலாம்!

ஆனால், நாட்டின் ஜனாதிபதிக்கு இந்நாட்டில் நடப்பவை, தனது அமைச்சர் ஹக்கீம் கூறித் தெரிவதாயிருப்பது, அவரது படைகள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதையா! இருட்டடிப்புச் செய்வதையா! பொறுப்பற்றவர்களாக இருப்பதனையா!  முஸ்லிம்களின் பள்ளிதானே என்ற அலட்சியப் போக்கை வெளிப்படுத்துவதையா! அல்லது வழமையான விடயம்தானே சொலலித்தான் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்ற எண்ணமா!

எதுவாயினும் இது சொல்லித்தான தெரியும் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் தருணமல்ல.  இரண்டு வருடங்களாகியும் இந்நிலை தொடர்வதை, “ பள்ளிவாசல்களை நாம் பாதுகாப்போம் என்ற சத்தியம் எந்த அளவிற்கு ஈடு செய்யப் போகின்றது என்பதுதான் இன்றைய இந்நாட்டு மக்களின் மனதில் எழுந்துள்ள வினா!
பன்மையில் கூறப்பட்டமை பல உண்மைகளை உள்ளடக்கி இருக்கலாம்!

ஆனால், நாட்டின் ஜனாதிபதிக்கு இந்நாட்டில் நடப்பவை, தனது அமைச்சர் ஹக்கீம் கூறித் தெரிவதாயிருப்பது, அவரது படைகள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதையா! இருட்டடிப்புச் செய்வதையா! பொறுப்பற்றவர்களாக இருப்பதனையா!  முஸ்லிம்களின் பள்ளிதானே என்ற அலட்சியப் போக்கை வெளிப்படுத்துவதையா! அல்லது வழமையான விடயம்தானே சொலலித்தான் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்ற எண்ணமா!

எதுவாயினும் இது சொல்லித்தான தெரியும் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் தருணமல்ல.  இரண்டு வருடங்களாகியும் இந்நிலை தொடர்வதை, “ பள்ளிவாசல்களை நாம் பாதுகாப்போம் என்ற சத்தியம் எந்த அளவிற்கு ஈடு செய்யப் போகின்றது என்பதுதான் இன்றைய இந்நாட்டு மக்களின் மனதில் எழுந்துள்ள வினா!

பன்மையில் கூறப்பட்டமை பல உண்மைகளை உள்ளடக்கி இருக்கலாம்!

ஆனால், நாட்டின் ஜனாதிபதிக்கு இந்நாட்டில் நடப்பவை, தனது அமைச்சர் ஹக்கீம் கூறித் தெரிவதாயிருப்பது, அவரது படைகள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதையா! இருட்டடிப்புச் செய்வதையா! பொறுப்பற்றவர்களாக இருப்பதனையா!  முஸ்லிம்களின் பள்ளிதானே என்ற அலட்சியப் போக்கை வெளிப்படுத்துவதையா! அல்லது வழமையான விடயம்தானே சொலலித்தான் என்ன நடக்கப் போகின்றது என்ற எண்ணமா!

எதுவாயினும் இது சொல்லித்தான தெரியும் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் தருணமல்ல.  இரண்டு வருடங்களாகியும் இந்நிலை தொடர்வதை, “ பள்ளிவாசல்களை நாம் பாதுகாப்போம் என்ற சத்தியம் எந்த அளவிற்கு ஈடு செய்யப் போகின்றது என்பதுதான் இன்றைய இந்நாட்டு மக்களின் மனதில் எழுந்துள்ள வினா!