Friday, September 27, 2013

சம்சுதீன் காசிமியின் அறியாமைஉமக்கு புதிதாக ஒரு வேதத்தையும் தரவில்லை. உமக்கு முன்னிருந்த நபிமார்களுக்கு எதனைக்கொடுத்தோமோ, அவற்றை மெய்ப்படுத்துவதற் காகவும், சாட்சியம் கூறுவதற்காகவும், பாதுகாப்பதற்காகவுமே இதனை நம் இறக்கி உள்ளோம் என்ற கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் சில வசனங்கள் குர்ஆனில் காணப்படுகின்றன.

ஆதலால், முன்னைய வேதங்களை அறிந்திருந்த கிறிஸ்தவர்கள் வரை நபிகளார் ஸல் அவர்கள் பற்றிக் கூறப்பட் டிருந்ததை அறிந்திருக்கின்றனர். அதற்கு உதாரணமாக, நாயகம் ஸல் அவர்களுக்கு முதன்முதல் ஹிறா குகையில் ஜிப்ரீல் அலை அவர்கள் மூலமாக வஹீ இறங்கிய போது, குழப்பமடைந்த எம்பெருமானார்,தன அருமை மனைவி அன்னை கதீஜா நாயகி அவர்களிடம் கூறியதும், அதன் விளக்கத்தைப் பெற அவர்கள் நாடியது தனது உறவினரும், கிறிஸ்தவ பாதிரியானவருமான வரக்க பின் நௌபல் என்பவரையே என்பதும், அவர்தான் நபிகளார், நபித்துவமும், தூதுத்துவமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற உண்‌மையையும், அங்கு வருகை தந்தது வானவர்கோன் ஜிப்ரீல் என்பதையும், அவர் அறிவித்தது புனித குர்ஆன் என்பதையும் வெளிப்படுத்தினார். இது எல்லோராலும் ஏற்கப்பட்ட வரலாறு.

இதிலிருந்து, அந்நாளில் முகம்மது என்ற பெயரில் இறுதி நபி ஒருவ‌ர் வரவுள்ளார் என்பதை அரேபியாவில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் என்பது வெளிப்படை! காஸிம் அவர்களின் மறுப்புரை இதனடிப்படையில் செல்லுபடியாகாது என்பது உறுதியாகின்றது.

seeman angry and worst speechதமிழகத்தில் ஆறு கோடி தமிழர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், அந்த நாட்டை முதலில் விடுதலை செய்யலாமே!, அதன் பின்னர், இலங்கைத தமிழர்களின் விடுதலை பற்றிப் பேசலாமே அல்லது அவர்களை நீங்கள் உங்கள் தாயகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என ஏற்றால்  விடுதலை பெற்ற  உங்கள் நாட்டுக்கு அழைத்துக் கொள்ளலாமே!

அத்தோடு இலங்கைத் தமிழர்கள் உங்கள் கருத்தை ஏற்றுள்ளார்களா! அல்லது நீங்கள் கேட்கும் தனிநாடு, விடுதலை என்பதையாவது அவர்கள கே்ட்டுள்ளார்களா! நீங்கள் ஏன் அழையா விருந்தாளியாக அடுத்த நாட்டுப் பிரச்சினையில் மூக்கை நுழைக்கிறீர்கள்! 

Wednesday, September 25, 2013

தமிழ் அழிந்து கொண்டிருக்கும் பொறுப்பைத் தமிழரே ஏற்க வேண்டும்

                 தமிழ் அழிந்து கொண்டிருக்கும் பொறுப்பைத்                         தமிழரே ஏற்க வேண்டும்


மொழிக்கு சட்டரீதியான அந்தஸ்துக்கள் கொடுப்பதனால் அதனைப் பாதுகாக்கலாம் என யாராவது எண்ணுவாரேயாகில் அவர்கள் நிஜவுலகில் வாழாமல் கற்பனையுலகில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று துணிந்து கூறலாம். வருடமொரு முறை தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகள் என்ற பெயரில் விழாக்கள் நடத்தப்படுவதால் தமிழ் வளர்கின்றது என நினைப்பதும் முன்னையதைப் போன்றதே. ஆவணங்களாக் கப்படுபவை ஓர் காலத்தில் தடயங்களாக, சுவடுகளாக, ஆதாரங்களாக, மொழி என்ற ஒன்று இருந்ததாக நிரூபிக்க உதவுவதாக இருக்கலாம். தவிர மொழி வாழ்வதற்கு அது எவ்வகையிலும் உதவிடப் போவதில்லை. 

மொழி என்பது பேச்சை முழுமுதலாகக் கொண்டது. மனிதன் தோன்றிய காலத்திலேயே, எழுத்துருப் பெறும் முன்னரே மொழிகள் தோன்றிவிட்டன. ஆரம்பத்தில் இறைவன் ஆதம் என்ற முதல் மனிதனுக்கு பொருட்களின் பெயரைக் கற்றுக் கொடுத்தாகத் தெரிகிறது. இதிலிருந்து, மனித படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே மொழிகள் இருந்தமை தெளிவாகின்றது. அடுத்தவருக்கு அதன் வெளிப்பாடு ஆரம்பத்தில் சைகை மூலமாக சென்றடைந்து இருந்திருக்கும். இவை சைகை மொழியாக வளர்ந்திருக்கும். இன்றும் சைகை மொழிகள் உலகெங்கும் காணப்படுவது இதனை மெய்ப்பிக்கும். இக்காலத்தில் செவிப்புலன் அற்றோருக்காக இவை பாவிக்கப்படுகின்றன. 

உணவு தேடும் உந்துதலால் இடம் பெயரல் தொடங்கியவுடன்,  தொடர் பாடலுக்கு, பாவனையில் இருந்த, ஒலிவடிவ மொழியும்,  சைகை மொழியும் பயன் தந்திருக்காது. அச்சந்தர்ப்பத்தில் வேறு மாற்று வழிகள் காண வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த அறிவின் உதவியுடன் அப்பொருட்களைச் சித்திர வடிவமாக மனிதன் மாற்றித் தன் கருத்தை வெளியிட்டிருப்பான். அது விளங்கிக் கொள்வதில் கஷ்டத்தையும், கால விரயத்தையும் ஏற்படுத்தி இருந்துள்ள தோடு, எல்லோராலும் பின்பற்ற முடியாததாகவும் இருந்திருக்கலாம். பின்னர்  தூரத் தொடர்பாடல்களுக்காக உருவாக் கப்பட்ட வழக்கில் இருந்த  மொழிகளுக்கான குறியீடுகள் எழுத்துருவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்;வெழுத்துக்களுக்கு ஒலியுருவும் கொடுக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். அந்த ஒலியுரு இறைவன் கற்றுக் கொடுத்ததாகவே இருந்திருக்க வேண்டும். அதன்  தொடர்ச்சியாகக் காலப் போக்கில் அவற்றில் மாறுதல்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு தற்போதைய எழுத்துரு நிலையை மொழிகள் அடைந்திருக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் பொதுமையில் இருந்து இலக்கணங்கள் உருவாகி யிருக்கும். இது ஓர் சிந்தனையே தவிர முடிபல்ல. 

மேற்கண்ட உண்மைகள், மொழி என்பது பேச்சு வழக்கைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுவதை விளக்குகின்றன. எழுத்துரு விலான பேச்சற்ற மொழிகள் சித்திரம் என்ற வரையறையுள் அடக்க மாகிவிடும். எழுத்துருவற்ற எந்த மொழியானாலும் கூட, அது பேச்சு வழக்கில் இருக்குமாயின் அது வாழும் மொழியாகிவிடும். Zarathushti Dari  என்ற பாரசீகத்தில் பேசப்படும் மொழி அது போன்றதே.   ஒரு மொழி உயிருள்ள மொழியாகக் கருதப்படுவது பேச்சு வழக்கில் அது இருப்பதால் மட்டுமே. இறந்த பாஷைகள் (dead languages) என சமஸ்கிருதம், பாளி போன்றவைகள் கூறப்படுவதற்குக் காரணம் அவை பேச்சு வழக்கில் இல்லாததே. அப்பாஷைகளில் இன்னும் எழுத்துருவிலான ஏடுகள் உள. இந்து சமய நூல்கள் சமஸ்கிருதத் திலும்,  புத்த காவியங்கள் பாளி மொழியிலும் காணப்படுகின்றன.  கோவில்களிலும், பாஞ்சாலைகளிலும் அவர்களது வேத மந்திரங்கள் அவ்வப் பாஷைகளிலேயே நடைபெற்றாலும் அவை இறந்த மொழிகளாகவே கருதப்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் அம்மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் இல்லாமற் போனமையே என்பதை மேற்கண்ட தகவல்கள் நிரூபிக்கின்றன. 

தற்போதைய நிலையில், அரச ரீதியாகத் தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுக் கௌரவிக்கப்பட்டதாக தமிழ் நாட்டில் எல்லோரும் பெருமையாகப் பேசிக் கொள்கின்றனர். இவ்வாறான பெருமைகளோ, அல்லது சட்ட ரீதியாக மத்திய அரசில் இருந்து கிடைத்த செம்மொழி, இன்னபிற அந்தஸ்துக்களோ ஒரு மொழியை உயிருடன் வைத்திருக்கப் போதா. அம்மொழி  உயிருடன் இருப்பதாகக் கருதப்படுவதற்குக் காவியங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங் கள், இலக்கியங் கள் இருப்பது உதவப் போவதில்லை. அவை எல்லாம் முற்காலத்தில் இருந்து அழிந்து போன மொழிகள் கல்வெட்டுக் களிலும் இன்னபிறவற்றிலும் இருந்து, அம்மொழிகள் இருந்ததாக ஆராய்ச்சிகள் மூலம் வெளிப்படுத்த உதவுவதற்குப் பாவிக்கப் படுவதைப் போன்று இருக்குமே தவிர, வாழும் மொழியாகத் தமிழை வைத்திருக்க உதவப் போவதில்லை. ஆக வாழும் மொழியாக இருக்க வேண்டுமாயின்,  அம்மொழி பேச்சு வழக்கில் உருமாறா நிலையில் இருக்க வேண்டும். தமிழ் என்ற போர்வையில் ஓர் புதிய மொழியின் உருவாக்கம் தானாகவே நடந்து கொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. பேஜாராப் போச்சு, கசுமாளம், மச்சோ, பிகுரு, அல்பம் போன்றவை என்ன பாஷை என்பது தெரிகிறதா!

உலகில் இன்றும் பல்வேறு மொழிகள் வழக்கில்; உள. அவை அத்தேச மக்களால் பேசப்படு கின்றன. அவர்கள் பேசும் மொழியை வைத்தே அந்நாடுகள் இனங்காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, ருஷ்ய மொழி பேசும் நாடு ருஷ்யா,  சீன மொழி சீனா, தாய் மொழி தாய்லாந்து, பிரெஞ்சு மொழி பிரான்ஸ், ஜெர்மன் மொழி ஜெர்மனி, ஜப்பானிய மொழி ஜப்பான், அரபு மொழி அரேபியா, மலே மொழி மலேசியா, நோர்வே மொழி நோர்வே, ஸ்பானிய மொழி ஸ்பெய்ன், பார்ஸி பாரசீகம், அரபு மொழி அரேபியா  என வழங்கப்படுவதால் அறியலாம். 

இந்தியாவுக்குள் எனப் பார்க்கினும், தென் மாநில நாடான கேரள மொழி பேசும் பகுதி கேரளா எனவும், மற்றைய மாநிலங் களான மராட்டி, குஜராத்தி, தெலுங்கு,  போன்ற மொழிகள் பேசப்படும் ஊர்கள் அந்தந்த மொழியைக் கொண்டே அழைக்கப் படுவதையும் காணக் கிடக்கின்றது. தமிழகம் என ஒரு நாடு இருக்கவில்லை என்பதால், தமிழ் மொழிக்கென்று ஒரு நாடு இருந்திருக்கவில்லை என்றே கருத இடமுண்டு. சில வருடங்களுக்கு முன்னர், இதனை உணர்ந்ததாலோ என்னவோ இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களில் ஒன்றான மதராஸைத் தலைப்பட்டினமாகக் கொண்ட பகுதிக்கு 1969 இல் தமிழ்நாடு எனப் பெயர் சூட்டினர். ஆதியிலேயே அவ்வாறான நிலை காணப் படாமைக்குக் காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை. சில வேளை அக்காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த தமிழ் மன்னர்கள் தமிழை வளர்க்கப் பாடுபட்ட அதே வேளை தமது பெயர்களை முன்வைத்தே சேர, சோழ, பாண்டிய என்றவாறாக நாட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளமை காரணமாக இருக்கலாம். அப்படியாயின் அவை பதவி, அதிகாரம் போன்றவைகளின் ஆதிக்க மேம்பாடாகக் கருதிக் கொள்ளக் கூடியதாயுள்ளது. எப்படியோ உலகில் தமிழைப் பெயராகக் கொண்ட ஒரு பிரதேசம், தற்போதாவது இந்தியாவின் தென் மாநிலத்தில் இருப்பது சற்று ஆறுதலாகவும், சந்தோஷம் தருவதாகவும் உள்ளது. 

கட்டுரையின் தலைப்பிற்கு வந்தால்,முன் பந்தியின் பிற்பகுதியில் கூறிய ஆறுதலும் சந்தோஷமும் நீடித்து நிலைக்கக் கூடிய அறிகுறிகள் தென்படவில்லை. அதற்கான மூல காரணம், தமிழ் மக்களின் தற்போதைய மனநிலை. அதாவது, உலகில் தமது பாஷையைப் பேசுவதற்குக் கூச்சப்படும் ஓர் இனம் உண்டாயின் அது தமிழ் இனமே என்பதை வருத்தத் துடன் கூறிவைக்க விரும்புகிறேன். ஏனெனில் ஆங்கிலம் பேசுவதையே நாகரிகமாகவும், பேசுபவர்களையே உயர்ந்த சமூகமாகவும் தமிழர் கற்பனையில் வாழ்கின்றனர். அத்தோடு விட்டால் பரவாயில்லை. தமிழ் பேசுவோர் ஏதோ தரங் குறைந்தவர்கள் போலவும், கல்வி அறிவற்ற, நாகரிகமற்ற பிரகிருதிகள் போலவும் தமிழர்களாலேயே பார்க்கப்படு கின்றனர். ஆங்கிலம் தெரியாதவர்கள்கூட ஆங்கிலத்தில் சில சொற்களையாவது சேர்த்துப் பேச எத்தனிக்கிறார்கள். தங்களைத் தமது குழந்தைகள் டடி, மம்மி என்று அழைப்பதை விரும்பாத தமிழர் இருந்தால் அது மிக அரிதான நிகழ்வாகவே இருக்கும். தங்கள் குழந்தைகளைக் கூட, பெயர் சொல்லி அழைப்பதற்குப் பதிலாக பேபி, பபா, சூட்டி, நோனா என்றே அழைக்கின்றார்கள். இவை அந்நிய ஆங்கிலேய ஆட்சியின் அடிமைத் தனத்தின் எச்ச சொச்சங்களா என்றால் அதுவும் இல்லை. எச்ச சொச்சங்கள் என்பது இல்லாமல் அழிந்து போகும் வழியில் இருப்பது. ஆனால் இந்நிலையோ இங்கு ஏறுமுகமாகவே உள்ளது. 

அக்காலத்தில் இருந்து இக்காலம் வரையான தமிழ்க் கவிஞர், புலவர் எனப்படுவோர், தமிழ் பற்றி வெறும் புழுகு மூட்டை களை அவிழ்த்து விடும் பாணியில், கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே முன் தோன்றிய முது தமிழ் எனவும், சிவன் தந்த தமிழ் என்றும், கடல் குடித்த குடமுனியாலும் கரைகாண முடியாத தமிழ் எனவும், இனிய தமிழ், இன்பத் தமிழ், தேமதுரத் தமிழ் என்றும் உதவாக் கற்பனைகளை வெளிப்படுத்தி கைதட்டலைப் பெற்றுக் கொள்ள, தமது எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனரே தவிர ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவில்லை. யுனெஸ்கோ நிறுவனம் உலக மொழிகளில் இனிய மொழியாக வங்காள (பெங்காலி) மொழியைத் தேர்ந்துள்ளது.  

மேலும்,. தமிழர் தமக்குத் தாமே, உலகத்தை இணைத்து பட்டங்கள் வழங்கிக் கொண்டார்கள். அகில உலக கவிச் சக்கர வர்த்தி, கவிப்பேரரசு, புரட்சித் தலைவன், புரட்சிக் கவிஞர், மக்கள் திலகம், நடிகர்;  திலகம், கப்பலோட்டிய தமிழன், சிபி சக்கரவர்த்தி, உலகப் பொது மறை, உலகத் தமிழர் தலைவன், உலக உத்தமர்,  அகில உலக தமிழர் தலைவன், அகில உலகக் கதாநாயகன், அகில உலக தமிழ்ப் பேரவை போன்றவை அவற்றிற் சில.. அண்மையில் எங்கோ ஓர் பத்திரிகை யில் ஒருவர், தேர்தல் முறையை உலகுக்குத் தந்தவர்கள், தமிழர் என எழுதியுள்ளார். அதற்கு ஆதாரமாக அவர் எங்கோ ஓர் இடத்தில் வாழ்ந்த தமிழர் அந்நாளில் லாட்டரி போன்று குலுக்கல் முறையில்; தம் தலைவர்களைத் தெரிவு செய்தமை யைக் காட்டுகிறார். குலுக்கல் மூலம் தெரிவு செய்வது எப்படி தேர்தல் முறையுள் வருமோ? குலுக்கல் முறையில் பெயர் எழுதப்பட்ட ஒரு நறுக்கொன்றைத் தேர்ந்ததைத் தேர்தல் என்கிறாரோ! இதே பாணியில்தான் தமிழ் வளர்க்கப்பட்டதே தவிர வேறல்ல.

தொழில் நுட்பமும், விஞ்ஞானமும் வளர்ந்த போது புதிய படைப்புக்கள் தோன்றின. அவைகளுக்குத் தமிழ்ச் சொற்கள் உருவாக்கப்படவில்லை. தட்டச்சு, ஒலிபெருக்கி, வானொலி, மிதிவண்டி, இரயில் வண்டி, பலகனி, கார், ரயில், பஸ், சைக்கிள், டெலிபோன் போன்றவை.  அப்படி உருவாக்கப்பட்டவை கூட மொழி வழக்கில் இல்லை. பாவனைக்கு உதவாத சொற்களாகின. உதாரணம்;. மோட்டார் இரதம், தொடரூர்ந்து, தொடர்மாடி, ஈருருளி, பேரூந்து, முண்டக்கூவல் போன்றவை. ஆங்கிலச் சொற்களைத் தமிழ்ப்படுத்த முனைந்தவர்கள் அவற்றுக்கு ஓர் புதிய இலகுவான பெயர்களை (சொற்களை) உருவாக்கி இருக்கலாமே!  அக்காலத்தில் வக்கீல், அலவாங்கு, அலுமாரி, ஆலம், கடவுள், ஆகமம் போன்ற பிற மொழிச் சொற்கள் தமிழில் உள்வாங்கப்பட்டது போலாவது செய்திருக்கலாம். 

ஆங்கிலேயரும், பிரெஞ்சுக்காரரும், ஸ்பானியரும் தமது பாiஷகளை உலகின் பெரும்பகுதிக்குக் கொண்டு சென்றுள் ளனர். கல்தோன்றி மண் தோன்றா... எனக் கூறிக்கொண்டிருக்கும் தமிழினமோ, தமிழை எங்கும் வளர்த்ததாகத் தெரிய வில்லை. அவர்கள் தாம் போன இடங்களில் வழக்கிலுள்ள பாiஷயைப் பேசுவோராகவே மாறியிருக்கின்றனர். 700 கோடி மக்களில் ஏழு கோடியினரால்கூடத் தமிழ் பேசப்படுவதில்லை என்;பதே உண்மை. இதனை அறிந்ததனால்தானோ என்னவோ பாரதியார், 'தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்' எனப் பாடிச் சென்றார். பட்டி மன்றங்களும், சங்கங்களும் வைத்து தமது பெருமைகளையும், போட்டா போட்டிகளையும் காட்டிக் கொண்டி ருந்தனர் அக்காலப் புலவர் பெருமக்களாகக் கருதப்பட்டோர். ஓரிருவரைத் தவிர, வயிறு வளர்ப்பதற்காகவே தமிழைப் பயன்படுத்தி கவிதைகள் யாத்ததாகவே தெரிகிறது. அவற்றில் அதிகமானவை அக்கால அரசரைப் புகழ்வதற்காகவே யாக்கப்பட்டவையாகத் தெரிகின்றன. 'வென்றி வளவன் விறல் வேந்தன் எம்பிரான் என்றும் முதுகுக்கிடான் கவசம்...' எனத் தொடங்கும் செய்யுள் இதனை விளக்கப் போதுமானதாகும்.   விவாத மேடைகள் கூட இவ்வகைத்தனவே. தமிழைப் புகழ்வதில், புழுகுவதில் அவர்கள் செலவழித்த சக்தியை, காலத்;;தை தமிழை வளர்க்கும் பாணியிலான வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுத்து இருக்கவில்லை. 

சுவாமி வேதாசலமும், சூரியநாராயண சாஸ்திரியாரும், பாலசுப்பிரமணியமும் கூட தனித் தமிழை வளர்ப்பதாகக் கூறித் தம்பெயரை முறையே மறைமலைஅடிகள்,பரிதிமாற் கலைஞன், இளமுருகன்  என மாற்றிச் சென்றார்களே தவிர மக்கள் மனதை மாற்றிட முடியாமல் போய்விட்டது. முயலவில்லையா? முடியவில்லையா? தமிழுக்கு இலக்கணம் கூட ஒரு ஆங்கிலேயரான து.மு.PழுPநு என்பவரால் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்நிலையை மேலும் விளக்கும். 'தன'p கூட தமிழ் இல்லையே! தனி என்ற இச்சொல் சிங்களத்திலும் இதே கருத்தோடு பாவிக்கப்படுகிறது. ஆக பாளியிலும் இச்சொல் இருக்கலாம்.

ராமாயணத்தையும், மகாபாரதத்தையும் தமிழில் பாடியதனால் தமிழை வளர்ப்பதாக நினைத் தார்கள். ஆனால் அவைகளே தமிழர்தம் கதைகள் என்றவாறான மாயையை மட்டுமே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. தமிழுக்கு உயிரான ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் கூட பௌத்த, சமணர்களால் எழுதப்பட்டவையே என்பதுகூடத் தமிழர்களில் எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்? இன்னொன்றையும் இங்கு கூறியே செல்ல வேண்டியுள்ளது. தமிழ் இந்து சமயத்தவர்களின் மொழி என்று உரிமை கொண்டாடும் வகையில் தமிழரின் செயற்பாடுகள் அமைந்திருந்தமையும், தமிழ் அழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டி ருக்கக் காரணமாயின. இந்தியாவில்  வாழும் 90 வீதத்துக்கும் அதிகமான இந்துக்கள் தமிழ் பேசுவோரல்லர். தமிழ் காப்பியங்கள் பெரும்பாலானவை இந்து சமய நூல்களாக இருந்தமையும், தமிழைக் கற்பதில் மற்றைய சமயம் சார்ந்தோர் பின்னிற்கும் நிலையை உருவாக்கி இருக்கலாம். பிற சமயத்தவரைத் தமிழராக உள்வாங்கும் மனோ நிலையும் இவர்களிடம் இருக்கவில்லை. தமிழ் ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கு மட்டுமே உரியது என்ற மனப்பாங்கும் காரணமாக அமைகின்றது தமிழின் தற்போதைய நிலைக்கு. 

இதனை இலங்கையின் வடக்கில் பரம்பரையாகத் தமிழ் பேசிக் கொண்டு சௌஜன்யமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த அமைதி விரும்பிய ஒட்டு மொத்த முஸ்லிம்களை, அவர்கள்தம் பிறந்தகத்தை விட்டே ஈவிரக்கமின்றி, அவர்களது சொத்துக்களை அபகரித்துக் கொண்டு தமிழருக்கு விடுதலை பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருந்த புலிகள் (தமிழரான முஸ்லிம்களை ) விரட்டியடித்தது நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ் வருடப் பிறப்பு என சித்திரை மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை இந்துக்கள் மட்டுமே மதத்தோடு சம்பந்தமுள்ளது போன்று கொண்டாடுகின்றனர். தமிழ் பேசும் கிறிஸ்தவர்களோ, முஸ்லிம்களோ அதனை ஏறெடுத்தும் பார்ப்பதில்லை. அதே வேளை தை முதலாம் திகதியை சாதி, சமய  வேறுபாடின்றி உலகில் அனைவரும் கொண்டாடுகின்றனர் என்பது அம்மக்கள் புதுவருடத்தை சமயம் சார்ந்ததாகக் காட்டிக் கொள்ளாததே காரணம். 

பொருளாதார, வர்த்தக நோக்கு கொண்டதாகவே நாட்டு நடப்புகள் அமைந்திருந்ததால், தமிழகத்திலேயே கல்லூரிகளும், பல்கலைக் கழகங்களும் ஆங்கில மொழிக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்த் துறை என்பது தமிழை ஒரு பாஷையாகக் கற்பிப்பதற்காக மட்டும் பாவிக்கப்படுவதே தவிர, தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அனைத்துத் துறைகளும் தமிழில் கற்பிக்கப்படுவதில்லை. தமிழர்களுக்கும் தமது மொழியில் இருக்கும் பற்றைவிட அதிகமாக ஆங்கிலத்தில் கற்று, அயல் நாடுகளில் வேலை செய்து பொருளாதார ரீதியில் உயர்வான இடத்தைப் பிடிக்கும் போக்கே மேலோங்கி நிற்பதால், கல்லூரிகளும், பல்கலைக் கழகங்களும்கூட தமது நிலையை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வர்த்தக நோக்கில் மக்களின் தேவைக்கு இரைபோடுவதால், தமிழும் தானாகப் புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றது.  

சுப்பிர மணிய பாரதி கூறியபடி பிறநாட்டு நூல்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்க்கப்பட்டு இருந்தால், தமிழர் ஆங்கிலம் படித்துத்தான் தம் அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற இழிநிலை இன்று ஏற்பட்டிராது. தமிழில் அனைத்துத் துறைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, அதற்கேற்ப நூல்களும் யாக்கப்பட்டு, கற்றலும் நடந்து, தொழில் வாய்ப்புக்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் தமிழில் கற்கும் நிலை தோன்றி இருக்கும். அதனை விட்டுத் தமிழை வளர்ப்பதாக மேடைகள் போட்டு முழங்குவதால் தமிழை அதன் அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. தமிழை ஒரு குறுகிய வட்டத்துள் வைத்துக் கொண்டமையே இவ்விழி நிலைக்குக் காரணம். செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்றுக் கொள்வதை விடுத்து, பல் வேறு துறை சார்ந்த சிறந்த நூல்களைத் தமிழில் மொழி மாற்றம் செய்து, அத்துறைகளில் கற்கை நெறிகளையும் வேலை வாய்ப்புக் களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். 

தற்போது தமிழில் கடிதம் எழுதுவோர் எண்ணிக்கைகூட வெகுவாகக் குறைந்து கொண்டு போகின்றது. தமது கோரிக்கைள், பிரச்சினைகள்கூட வேற்று மொழியான ஆங்கிலத்திலேயே முன் வைக்கப்படுகின்றன. இதற்கு அரசின் தமிழ் புறக்கணிப்பும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் தமது கையெழுத்தைக் கூட ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதே பெருமையாகக் கொள்ளப்பட்டு, அதுவே நடைமுறையிலும் உள்ளது. கையெழுத்தை ஆங்கிலத்தில் போடுமாறு யாரும் நிர்ப்பந்தித்து உள்ளார்களா? அது தமிழின் மேல் தமிழருக்கு இருக்கின்ற அக்கறையை வெளிப்படுத்துகின்றது. தமது தொழில் ஸ்தாபனங்களுக்கு எத்தனை பேர் தமிழில் பெயர் வைத்துள்ளனர், இந்நிலை எந்த நிர்ப்பந்தத்தினால் ஏற்பட்டது? 

தமிழுக்காகப் போராடிய அனைத்து இயக்கங்களும் கூடத் தமது பெயரை ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கின்றன என்பதை அறியாதோர் யாரோ? LTTE, TELO, EPRLF, EPDP, PLOTE போன்றவை நல்ல உதாரணங்கள். தமது நாய்க்குக் கூட tiger, sheefa, browny, blacky போன்ற பெயர்களை இடுவதிலேயே பெருமை கொள்கிறார்கள்.  தங்கள் வீட்டு நாய்க்கும்,  வேலைக்கார னுக்கும்கூடEnglish தெரியும் எனத் தம் போலி உயர்வை வெளிப்படுத்துகின்றனர். வீட்டுக்கு முன்னால் நாய்கள் கவனம் என எழுதார்.Beware of dogs, please do not park, stick no billsஎனவே எழுதுவர். கோவணம் அல்லது மார்க்கச்சை, சொக்காய் என்றால் எத்தனை பேருக்கு விளங்கும்?panty, brassier, shirt, banian என்றால் சிறு குழந்தையும் அறிந்து விடும். அந்தளவு தமிழை விட்டு, நாம்- தமிழர் தூரச் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம். 'நாம் தமிழர்' எனக் கட்சிகள் உருவாக்கி தமிழர் எனக் கூறிக் கொள்ளும் அபாக்கிய நிலை இப்போதே தமிழகத்தில் தோன்றியுள்ளது. இதற்குப் பின்னர் 'நாம் தமிழர்' என சத்தியக் கடதாசி முடித்து மார்பில் தொங்கவிடும் நிலை தோன்றாதிருந்தால் சரியே! இந்தியாவில் மட்டும் நூற்றுக்கும் அதிகமான மொழிகள் தற்போது அழியும் நிலையை அடைந்துள்ளதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

சரி அது போகட்டும், தமது ஆடைகளிலாவது தமிழ் மணங் கமழ்கின்றதா எனப் பார்க்கின் அது கூட ஆங்கில மோகத்தின் அழுத்தத்தையே பிரதிபலிக்கின்றது. தமது பெயர்களைக் கூட எத்தனையோ பேர் தற்போது ஆங்கில உச்சரிப்பாகத் தெரியும் வண்ணம் மாற்றிக் கொண்டுள்ளனர். உதாரணத்துக்கு  ஒன்று இரண்டு மட்டும். பெரிய சாமி அல்லது பெரிய தம்பி என்பதைச் சுருக்கி 'பெரி' என வைத்துக் கொண்டு உள்ளார்கள். கிரிதரன் என்பதைச் சுருக்கி Giri  'கிரி', ஹரிதரன் Hari மரியதாசன் என்பதை mari 'மரி' (செத்துப் போ) என வைத்துள்ளார்கள்.  இவர்கள் தாங்கள் தமிழர் என்று சொல்வதற்குக் கூட வெட்கப்படுகின்றார்கள் என்ற அவல நிலை தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழர்களாலேயே என்பது இதிலிருந்து தெரிய வில்லையா? தங்கள் பிள்ளைகளுக்குக்கூட ஆங்கில் பெயர்கள், சமஸ்கிருதப் பெயர்கள். தெய்வங்களின் பெயர்களும் சமஸ்கிருதப் பெயர்கள் என்பதனால்தானோ என்னவோ ஈவேரா பெரியார் தமிழருக்கு கடவுள் இருக்கவில்லை. கடவுள் என்ற பெயரே கூட வடமொழி எனக் கூறிச் சென்றார். 

தமிழ் ஊடகங்கள் என தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டிருக்கும் எத்தனை ஊடகங்கள் தமது பெயரையாவது தமிழில் வைத்துக் கொண்டுள்ளனர்? நேத்ரா, சக்தி, வசந்தம் இவைகள் வடமொழிச் சொல்லல்லவா! இவர்கள் சமஸ்கிருதம்தான், தமிழ் என்ற மாயையில் உள்ளனரா எனத் திகைக்க வைக்கிறது. போனால் போகட்டும் என அதனை விட்டால், அவர்களின் அத்தனை நிகழ்ச்சிகளும் ஆங்கிலத்தில்தான் எழுதப்படுகின்றன, பேசப்படுகின்றன. இதனை யாராவது தமிழ் வளர்ச்சிக் கான அறிகுறியாக அல்லது ஆரோக்கிய நிலை எனக் கூறலாமா? மேலும் இவற்றைத் தமிழ் ஊடகங்கள்; எனவாவது கூறத் துணிவார்களா? அறிவிப்பாளர், நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவோர் பற்றிக் கேட்கவே வேண்டாம். இவர்களும் தாம் தமிழர் என்பதை மறந்து விட்டார்களோ அல்லது தமிழரெனச் சொல்லிக் கொள்ள  வெட்கப்படுபவர்களோ? அவர்களின் தமிழ் உச்சரிப்பைப் பற்றிப் பேசத் தேவையில்லை. இவர்கள் அனைவரும் வர்த்தக நோக்கம் கொண்டவர்களே. அதனாலேயே தமிழ் படாதபாடுபடுகிறது அவர்களது வாய்களில் ஆலைவாய்க் கரும்பாக! யானை கால் வாழையாக!

அச்சூடகங்கள் தமிழில் எழுதியே தீரவேண்டும் என்பதற்காக எழுதுகிறார்கள். தமிழ் பத்திரிகைகள் தமது பெயர்களை தினகரன், வீரகேசரி, தினக்குரல், தினமணி, தினத்தந்தி   என்றே வைத்துள்ளன. சிங்களவருக்கு சிங்களத்தில் உள்ள பற்றுக்கூட தமிழர்களுக்கு இல்லையே! சில சமயங்களில் இவர்களின் தமிழிலும் பிழைகள் காணப்படுவதுண்டு. உள்ளடக்கத்தின் கருத்தை திரிபுபடுத்தும் வகையில் தலையங்கங்கள் எழுதப்படுகின்றன. தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் என்ற வகையில் தமிழ் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் தமிழ் புறக்கணிக்கப் படுவதையும், கொலை செய்யப்படுவதையும் இவர்கள் கண்டுங் காணாமல் இருந்து கொண்டிருக் கின்றார்கள். நமது வேலை செய்தி வெளியிடுவது தானே என்று வாளாவிருக்கின்றனரோ தெரியவில்லை. தமிழைக் காப்பது இவர்களது கடமையில்லையா? ஊடகங்கள் கூட தமிழ் என்றால் இந்து சமயம் என்ற மாயையில் அவர்களது அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்கின்றன. 

இப்போதெல்லாம் ஒரு வசனம் தமிழில் பேசுவதாயின், எப்படியோ ஓரிரு தமிழ்ச் சொற்கள் அவ் வசனத்தில் இடம் பெறுகிறதே என நினைந்தே ஆறுதல் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அந்தளவுக்கு அவர்களுக்குத் தமிழ் சொற்கள் பஞ்சமாகி விட்டதா? அன்றேல், ஆங்கிலம் கலக்காது பேசுவது அநாகரிகம் என நினைந்துள்ளனரா? நாகரிகமற்றவர்களின் அதாவது பெரியார் கூறுவது போன்று காட்டுமராண்டிப் பாஷைதானா? என்னைப் பொறுத்தமட்டில், அவர்களுக்கு சொற் பஞ்சமும், ஆங்கிலம் கலக்காவிடில் அநாகரிகம் என நினைக்கும் தாழ்வு மனப்போக்கும் என்பேன். பரவாயில்லை அவர்கள் தாம் பாவிக்கும் ஆங்கிலச் சொற்களையாவது சரியாக உச்சரிக்கத் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றனரா என்றால் அதுவும் அவர்கள் பாஷையில் zero ஸீரோவே. உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்,  எல்லோராலும் எப்போதும் பிழையாக உச்சரிக்கப்படுவது, மூன்று ஏழுகள் எனக் கூறும் ஆங்கில வார்த்தை triple ட்ரிப்ள். இதனை trible (ட்றிபிbள்) என்பது. காகம் அன்னம் போல் நடக்கப் போய் தன்னடையையும் இழந்தது என்றோர் பழமொழி (பழைய மொழி) அல்ல எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது.

பிறந்த நாள் கொண்டாடும் வழக்கம் எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியவில்லை. நாம் தமிழர் என்போர்கூட ஹெப்பி பர்த் டே happy birth day to you  என ஆங்கிலத்தில் songபாடியே, English  Cake ஐ knife ஆல் cutபண்ணுகிறார்கள்.  ஊடகங்களும் போதாக் குறைக்கு எமது தமிழ் மக்களுக்காக பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆங்கிலப் பாட்டுப் பாடி! இவர்கள்தான் இப்படியென்றால், தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசான்கள் தமிழை அழிப்பதிற் செய்யும் சேவையோ அளப்பரியது. உச்சரிப்பென்றால் அவர்களுக்கு என்ன என்றே தெரியாது. அது என்ன விலை எனக் கேட்காதிருந்தால் சரியே! அவர்கள் எப்படி எழுதுகின் றார்களோ இறைவனுக்கே வெளிச்சம். நீங்கள் எந்த வகுப்பு ஆசிரியர் எனக் கேட்டால், ஐந்தாந்தர பொறுப்பாசிரியர் எனக் கூறார் Grade five class teacher எனவே கூறுவர். 

ஆசிரியரைக் காணும் மாணவர்கூடGood morning sir, Thank you sir, yes sir, no sir, three bags full sir எனக் கூறும்படியே புகட்டப்பட்டிருக் கின்றனர். முன்னிலைப் பாடசாலைகள் மொன்டிசூரி. அதற்கு தமிழென ஓர் பாஷை இருப்பதே தெரிவதில்லை. twinkle twinkle little star,  Ba ba blackship  தவிர உலகமே இல்லை. என் தகப்பனார் காலத்துக்கு முன்னரும் இதே rhym தான். இதனைப் படிப்ப தையே தமிழரும் பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டுள்ளனர். அரசின் புத்தக வெளியீட்டுக் குழுவும் விட்டேனா பார் என கங்கணம் கட்;டிக் கொண்டு தமிழ்க் கொலை முயற்சியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளனர். தரமற்றவர்களும், தரங் கெட்டவர்களும் அக்குழுவில் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கின்றனரோ என எண்ண வைக்கின்றது. தற்போதைய தமிழ் சினிமாப் பாடல்கள் தமிழைக் கொலை செய்வதற்காகவே புனையப்படுவதாகத் தெரிகின்றது. 'கொலவெரி' விளங்கு கின்றதா? கலாசாரச் சீரழிவு வேறு.  சின்னத்திரை நாடகங்கள் சிறிது பரவாயில்லை. ஆனால் வன்செயல், பிறர் மனை கவர்தல் என்ற கட்டுக்கோப்புள்ளும் சிக்காதவை மிக அரிதாகவே உள்ளன. இவற்றில் இருந்தெல்லாம் தமிழ் தப்பிப் பிழைத்து வாழும் மொழியாக நிலைக்கும் என்பது கேள்விக் குறியே! எப்படி ஐயா தமிழ் வாழும்?

Good morning, Good  evening, Good night போன்ற ஆங்கில வாழ்த்துக்களே ஏறத்தாழ அனைத்துத் தமிழர்களின் வாயிலிருந்தும் வருபவை என்பதை யாராவது மறுக்கப் போகிறார்களா? மேலும்,Hi, Bye, yeah, hello,  ok, very good, very bad, fine, nice,  super,  well done, so sorry, sir, madam, fantastic, see you, I don’t care, thank you, take care, have a nice day, wish you all the best, best of luck, I love you, god bless you, January, February… , Monday, Tuesday…, school, college, tution, results, exam, time table, slipper, shoe, brush, paste, soap, hotel, lunch, dinner, breakfast, bed, table, TV, Radio, Computer, one, two, three…, ten o’ clock,  uncle, aunty, cousin, brother, sister, master, student, teacher, principal, vaction, holiday, trip, tour, art, music, history, geography, science, maths, book, pencil, pen, eraser, ruler, bag, water bottle, uniform, tie, desk, chair, blackboard, white board, chalk, marker, exam, term, time table, holiday, vacation, tour, etc., etc.,  போன்ற எண்ணற்ற ஆங்கிலச் சொற்களும் சொற்றொடர்களுமே தமிழரின் வாழ்வில் பின்னிப் பிணைந்து நாளாந்தப் பாவனையாகி உள்ளன. அவற்றை எழுதப் புகின் அது முடிவற்றுப் போய்விடும். out of sight is out of mind என்ற ஆங்கிலப் பழமொழியை நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். பார்வையில் இல்லாதது என்பது புழக்கத்தில் இல்லாததே. அப்படியானவை மனதைவிட்டும் மறைந்துவிடும். இது பாவனையற்றுப் போய்விடும் என்பதையே வலியுறுத்தும் உண்மை. தமிழும் அது மக்களை விட்டு ஒதுங்கிவிடும். மறக்கப்பட்டு விடும். அழிவை அடைந்துவிடும், அதுவும் தமிழர்களாலே! ஒரு காலத்தில் தமிழன் என்றோர் இனமிருந்தது எனப் பாடவேண்டி வருமோ! 

Transliteration என்றொரு வழக்கு ஆங்கிலத்தில் காணப்படுகின்றது. ஒரு பாஷையை வேறோர் வரிவடிவத்தைப் பாவித்து எழுதும் முறை. மனிதன் என்பதை manithan என்பது போல். அக்காலத்தில் அரேபியர் இந்தியா, இலங்கையில் வாழ்ந்த காலத்தில், அவர்களுக்குத் தெரிந்த தமிழ்  மொழியின் ஒலி வடிவைப் பாவித்து, அரபுத் தமிழ் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி, நிறைய அறிவு சார்ந்த புத்தகங்களை ஆக்கிச் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் தமிழை எழுத வாசிக்கத் தெரியாத நிலையில், பேச்சு வழக்கைப் பாவித்து சிறப்பான தமிழ்ப் பாஷை ஒன்றை அரபியில் ஆக்கித் தந்து சென்றுள்ளார்கள். இன்றும் அப்படியான புத்தகங்கள் இஸ்லாமியரிடையே புழக்கத்தில் உள்ளன. அரபு எழுத்தில் இருக்கும் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் போது கருத்துச் செறிந்த தமிழ் ஒலி வரிகளாக வெளிவரும். இவ்வாக்கம் மூலம் தமிழ் அரேபியாவுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவர்கள் வளர்த்த அளவிலாவது நாம் செய்திருக்கிறோமா? தற்போது இந்நடைமுறை ஆங்கிலம் தெரியாத தமிழர்களாலும், தமிழில் இலத்திரணியல் சாதனங்களில் எழுதும் திறன் அற்றவர்களாலும், தமிழை ஆங்கில எழுத்துக்களால் எழுதும் நிலை தோன்றியுள்ளது. இது தமிழ் எழுத்துக்கள் வழக்கிழந்து போகும் நிலையைத் தோற்று வித்தாலும், தமிழ்ப் பேச்சு வழக்கை இல்லா தொழிக்காது என்ற வகையில் சிறிது ஆறுதல். முன்னைய காலங்களில் இங்கிலாந்து சர்வகலாசாலையில் இளமானித் தேர்வுக்குத் தமிழை ஒரு பாடமாக எடுப்பவர்கள், இதே ட்ரான்ஸ்லிற்ற ரேஷன் முறையிலேயே விடை எழுதியதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், தற்காலத்திலோ தமிழ் பற்றிய ஆராய்ச்சி கூடத் தமிழில் செய்யப்படுவதாகத் தெரியவில்லை. ஆய்வறிக்கைகள் ஆங்கிலத்தில், வாசிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகின்றன.  

இன்று உலகளாவிய ரீதியில், புலம் பெயர்ந்தோர் என்ற பெயரில், புலிகளுக்கு வக்காலத்து வாங்கிக் கொண்டு, தமிழர் உரிமை பற்றி வாய் கிழியக் கத்திக் கொண்டு திரிபவர்களது குழந்தைகள், நோர்வே, ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, டெனிஷ், ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளில் கற்றுக் கொண்டும், பேசிக் கொண்டும் திரிகின்றார்கள் என்பது  பதிவாக்கப்படுகின்ற அவலம். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்களின் வீடுகளில் பேசும் பாஷைகூட தமிழ் அல்ல என்பதே வெட்கத் துடன் முன் வைக்கப்படுகின்றது.தமிழ்த் தாயும் தனது தமிழ்ப் பிள்ளைகளும் தமிழில் உரையாட முடியாமல் அந்நிய பாஷை களில் உரையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது புதிய விடயமுமல்ல, நமக்கு அதிர்ச்சியைத் தரவுமில்லை. காரணம் இலங்கையில் பல்லாண்டு காலமாக இருந்த, தற்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நடைமுறை. மேல் மட்டச் சமூகம் தமது வீட்டுப் பாஷையாக ஆங்கிலத்தைக் கொண்டு, தம் பிள்ளைகளுடன் தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடிக் கொண்டி ருப்பதே அது. முன்னவர்கள், காலச் சக்கரத்தின் பிடியில் அகப்பட்டு அங்கலாய்ப்போர். பின்னவர்கள், தமிழில் பேசுவதை அந்தஸ்து குறைவாக நினைப்போர். தமிழில் தமது பிள்ளைகளுடன் பேசுவோர்கூட பிறருக்கு முன்னால் தமது குழந்தை களுடன் ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் பண்பை பெருமையாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். 

தமிழர் தற்போது உலகில் பல பாகங்களில் வாழ்ந்து வருவது என்னவோ உண்மைதான். அத்தோடு அந்நாடுகளில் கணிசமான அரசியல் ஆதிக்கம் பெற்றிருப்பது கூட மறுக்க முடியாததே. பொருளாதாரத்தில்கூட அவர்கள் குறிப்பிடக் கூடிய அளவு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாகவும் தெரிகிறது. ஆனால், இவைகளை வைத்துக் கொண்டு தமிழ் வாழ்கின்றது எனக் கூறலாமா? இலங்கை பற்றிய பிரச்சினைகளின் போது தமிழர்கள் தமது இருப்பை அந்நாடுகளில் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான ஓர் ஆயுதமாகப் பாவிப்பதற்கே தமிழுக்காக, தமிழருக்காகக் குரல் கொடுக்கிறார்களே தவிர, தமிழின் வளர்ச்சி சம்பந்தமாக அவர்கள் எவ்வித முயற்சிகளும் மேற்கொண் டிருக்கவில்லை என்பன அந்நாடுகளில் எத்தனை தமிழ்ப் பாடசாலைகள் தோன்றியுள்ளன? எத்தனை தமிழ் பத்திரிகைகள் பிரசுரமாகின்றன? எத்தனை வானொலி, தொலைக் காட்சி நிலையங்கள் தமிழை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன? என்பதனால் பெறப்படும். அப்படியே ஒன்றிரண்டு தோன்றி இருந்தாலும் அவைகள் தமது, சுயதேவைகளை, குழு மோதல்களை, தற்காலிக இலங்கை எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே இயங்குபவையாகக் காணப் படுகின்றன.  சாதாரண காலங்களில் தாமேகூட தமிழைப் பேசுவதில்லை என்பதே உண்மை. தமிழ் பேசும் சூழல் அந்நாடுகளில் இல்லாதிருப்பதே காரணம் எனக் கூறு வதையும் கண்டிருக்கிறேன். வீட்டிலும் அச்சூழல் இல்லாமற் போனது விந்தையே! அன்று புலவர்கள் வயிறு வளர்ப் பதற்காக கவிதை பாடினர். ஆனால் இன்றோ வயிறுவளர்க்க தம் பாஷையையே கைவிட்டு விட்டார்கள். 

தமிழ் தெரியாத தமிழர் எனத் தம்மைப்  பெருமையாகக் கூறிக் கொள்வோரும் வெளிநாடுகளில் இன்றும் உள்ளனர். பிஜி, மொரீஸியஸ் போன்ற நாடுகளில் வாழ்வோர். பாவம் இவர்களது முன்னோர்கள் வறுமை காரணமாக, வெள்ளைக்கார ஆட்சியில் அடிமைகளாகக் கரும்புத் தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டவர்கள். இப்போது இவர்களின் சந்ததியினரே, தாம் தமிழர் என்பதை மட்டும் அறிந்து வைத்துள்ளனர் என்பதை நினைக்கும் போது தமிழ் என்றோர் மொழி இருந்தது, நமது முன்னோர் எல்லோரும் அப்பாஷையைப் பேசியவர்கள் என இனிவரப்  போகும் சமுதாயம் கூறிக் கொண்டிருக்கும் நிலை ஏற்படுமோ என நினைக்கத் தோன்றுகிறது. இங்கும் சிங்களவர்களுடன் திருமண பந்தத்தில் ஈடுபட்டுத் தமிழை இழந்து நிற்போர் குறிப்பிடக்கூடிய அளவு இல்லாவிட்டாலும், அவர்களின் சந்ததியினர் தமிழ் தெரியாத தமிழராக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்பது வெளிப்படாதிருக்கும் உண்மை.  

இன்னும் தமிழ்த் தலைவர்களின் ஆடைகள், அவர்கள் பேசும் மொழிகள், கலாசாரங்கள்,  தமிழ்க் கல்லூரிகளின் பெயர், அங்கு ஆங்கிலம் பேசாதோர் புறக்கணிக்கப்படும் நிலை, தமிழ் பாடசாலைப் புத்தகங்களில் தமிழ்க் கொலை, உணவைக் கூட தமிழர் உணவாகச் சாப்பிடுவதில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு, உண்ணும் முறையில்கூட ஆங்கில நாகரிகம் போன்றவைகளினால் தமிழ் அழிக்கப்படுவதை எழுதிக் கொண்டே போகலாம். கட்டுரை வளர்ந்துவிடும் என்பதால் இறுதியாக ஒன்றைக் கூறி விடை பெறுகிறேன். இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் போது தமிழுக்காகப் பல்லாயிரம் உயிரைத் தமிழரும் ஏனையோரும் இந்நாட்டில் பலி கொடுத்துள்ளமை ஏன் எனத் தெரியவில்லை? இதற்கு தமிழ் தவிர்ந்த புறக் காரணிகள் காரணமாகலாம். யாருக்காவது புரிகின்றதா? அரசியல்வாதிகளாவது தமது இருப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சினைகளை முன்வைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம்! அப்பாவி மக்களுக்கு என்னவோ? 

பின்வரும் ஆலோசனை தலைப்புக்கு பொருத்தம் இல்லாவிடினும், தமிழரின் சிறப்பு வாழ்வுக்கு உகந்ததாகக் கொள்ளக் கூடியது. இன்று இலங்கைத் தீவில் தமிழர், சிங்களவர் என்ற பிரச்சினை கொழுந்து விட்டெரிந்து, யுத்தம் முடிந்தாலும்,  அணையா நெருப்பாக நீறுபூத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. வெளிநாடு சென்ற தமிழர்கள் தமது  நல்வாழ்வுக்காக தமது சுற்றம், சூழலை மறந்து, தமிழையும் இழந்து, அந்நிய மொழியைத் தம்மொழியாகக் கொண்டு வாழ முடியும் என்றால், உங்கள் நாட்டில், உங்கள் சகோதரர்களாக, வாழும் சிங்களவருடன் அவர்களது மொழியைக் கற்று சீரான, சிறப்பான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாமே. 

முஸ்லிம்கள் தமது மார்க்கத்தையும், கலாசாரத்தையும் பேணிக் கொண்டு, தமிழையும் புறக்கணிக்காது, சிங்களம் பேசிக் கொண்டு சிங்களவருடன் ஒற்றுமையாக இரண்டறக் கலந்து வாழ்கிறார்களே! இலங்கை முழுவதும் தமிழ் மொழி மூலப் பாடசாலைகள் நடைபெற்றுக்கொண்டு இருப்பதற்கும் முஸ்லிம்களே காரணம் என்பதை மறுப்பவர் யாரோ? சிங்களம் பேசும் கத்தோலிக்கரும் பிரச்சினைகளற்று ஏனைய சிங்களவருடன் சேர்ந்து வாழ்வதும் அறிதற்குரியதே. அது போன்றே பர்கர் (burgers) எனப்படும் பறங்கியரும், மலே மொழி பேசும் (Malays மலாயர்களும், சீன மொழி பேசும் (Chinese) சீனர்களும் சிங்களத்தையும் ஏன் சிலர் தமிழையும்கூடப் பேசிக் கொண்டு அமைதி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனரே அவர்களிடம் பாடம் படித்தால் என்ன? தமிழும் வாழும், தமிழரும் வாழலாமே! சிங்களவரையும் தமிழைப் பேச வைக்கலாமே! 

பேச்சு வழக்கில் உள்ள மொழி அழியாது, அது வாழும் மொழியாகும் என்ற அடிப்படையில்  சிங்களவரையும் தமிழைப் பேச வைப்பதன் மூலமும் தமிழை அழியாது காப்பாற்றலாமே! முயற்சிப்போமா! தமிழ் வாழ வேண்டுமெனின் தமிழரின் கவனத்தைப் பெற வேண்டிய ஓர் கருத்து. உங்கள் கண்களைத் திறக்க வைப்பதற்காக, 'தாய்மொழி என்பதற்கு யுனெஸ்கோ தரும் விளக்கம்' பதிவாகின்றது. ஊன்றிக் கவனிப்பின் இதனை அபாய ஒலியாகக் கொள்ள முடியும். தமிழகத்திலும், இங்கும் ஹிந்தி, சிங்கள எதிர்ப்பும், அழிப்பும் நடத்திக் கொண்டிருப்பதால் நமது தமிழ் வாழுமா? அன்றேல் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை வளர்த்து அவர்களையும் நமது மொழியைப் பயில, பேச வைத்து தமிழை வாழும் மொழியாக இவ்வையகத்தில் மிளிர வைக்கலாமே! அமைதி வாழ்க்கை வாழலாமே! நம்மில் ஏற்படும் சிறு மாற்றம் உலகிலேயே பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திவிடலாம். முயலலாமா?

அ). ஒருவன் சிறுவயதில்  கற்றுக்கொண்டதும், சிந்திக்கவும், கருத்துக்களைப் பரிமாறவும் இயல்பாக ஒருவனுக்கு உதவுவதும் ஆகிய ஒன்றே தாய்மொழி  
ஆ). தன்னைப் பற்றியும், உலகைப் பற்றியும் கருத்துக்களை முதன் முதல் உருவாக்கவும், வெளியிடவும் உதவுவது தாய்மொழி.
இ). இவ்வாறாகப் பயன்படும் மொழி தாய்-தந்தையரின் மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை.
ஈ). ஒருவனின் வாழ்க்கையில் தாய்மொழிகள் மாறிக்கொண்டு போகலாம்.

அண்மையில் தமிழ் சமூகம் என்ற பெயரில் எழுதப்பட்ட அறிக்கை ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது மேற்கண்ட கருத்தைப் பிரதிபலிப்பதாகத் தெரிகிறது.

அறிதலுக்காக சில உண்மைகள்:

UNESCO distinguishes four levels of endangerment in languages, based on intergenerational transfer: 
Vvulnerable: Most children speak the language, but it may be restricted to certain domains (e.g., home).
Ddefinitely endangered: Children no longer learn the language as mother tongue in the home.
Sseverely endangered: Language is spoken by grandparents and older generations; while the parent generation may understand it, ttthey do not speak it to children or among themselves.
Ccritically endangered: The youngest speakers are grandparents and older, and they speak the language partially and infrequently.
While there are somewhere around six or seven thousand languages on Earth today, about half of them have fewer than about 3,000 speakers. Experts predict that even in a conservative scenario, about half of today's languages will go extinct within the next fifty to one hundred years. Accordingly, the list above presents only a sample of the approximately 3,000 currently endangered languages.
The Effects of a Dominant Language
"A language is said to be dead when no one speaks it any more. It may continue to have existence in recorded form, of course--traditionally in writing, more recently as part of a sound or video archive (and it does in a sense 'live on' in this way)--but unless it has fluent speakers one would not talk of it as a 'living language.' . . . (David Crystal, Language Death. Cambridge Univ. Press, 2002)
"Every 14 days a language dies. By 2100, more than half of the more than 7,000 languages spoken on Earth--many of them not yet recorded--may disappear, taking with them a wealth of knowledge about history, culture, the natural environment, and the human brain."
(National Geographic Society, Enduring Voices Project)

"I am always sorry when any language is lost, because languages are the pedigree of nations."
(Samuel Johnson, quoted by James Boswell in The Journal of a Tour to the Hebrides, 1785)
        
       - நிஹா -         

Monday, September 23, 2013

தமிழ்த் தேசியம் ஒருமுகமூடி

Commented by nizamhm1944 on :  http://tinyurl.com/otxf8gs

Voice Of Mannar

தமிழ்த் தேசியம் ஒருமுகமூடி

// இந்த முறையாது மாற்றுச் சிந்தனை வடமாகாணத் தமிழ் மக்களிடம் உருவாகட்டும்.//  
தேர்தலின் போது இக்கட்டுரை மாற்றுச் சிந்தனை பற்றிய கருத்தை முன்வைத்தனால், நான் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் இக்கேள்வியை எழுப்பு கின்றேன்.  

இந்த முறையாது மாற்றுச் சிந்தனை வடமாகாணத் தமிழ் மக்களிடம் உருவாகட்டும். என்ற வேண்டுகோள் எதனைப் பின்னணியாக வைத்து எழுதப்பட்டது. அப்படி பின்னணியுடன் எழுதப்பட்டிருந்தால் அது முற்றாக வடக்கு மக்களால் நிராகரிக்கப்ட்டுள்ளது என்பதைக் கூறிவைக்க விரும்பு கின்றேன்.  

சில சரியான கருத்துக்கள் ஆயினும் பொருத்தமற்ற நேரத்தில் வெளியிடப் படும் போது அவற்றின் பலனை மக்கள் பெற்றுக் கொள்வதில்லை.  உண்மை யில் தங்கள் சிந்தனையில் இருந்து வெளிப்பட்டவை அனேகமாக நடைபெற்ற உண்மைகளே என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இடமில்லை.  ஆனால், நடைபெற்ற மாகாண சபைத் தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் சரியான தீர்ப்பையே மேற்கொண்டனர் என்றே கூறவேண்டும். 

காரணம் நீதிமன்றுகள் கூட, முன்வைக்கப்பட்ட ஆவணங்களைக் கொண்டே தீர்ப்புக்களை வெளியிடும் அவலத்தில் உள்ள போன்று, வடக்கு மக்கள் மத்தியில் தமது வாக்குகளை இடுவதற்கு பொருத்தமானவர்கள் இல்லா விடினும் கூட மாற்று வழியின்மையால் தமக்கு முன் நிற்பவர்களில்,  அனர்த்தங்களில் இருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொள்ளும் நிலை பற்றியே சிந்தித்துள்ளார்கள்.  

அனைத்து காலங்களிலும் அதிகாரப் பரவலாக்கல், சுயநிர்ணய உரிமை போன்ற விடயங்களே தமிழ் மக்களின் முன் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவை களில் எவையும் கிடைத்திருக்காத நிலையிலும், மக்களைத் தம் பக்கலில் வைத்திருக்க வேண்டிய நிலையிலும தனிநாடு கோரிக்கை முன்வைக்கப் பட்டு, தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி அமோக வெற்றியைப் பெற்று இலங்கைச் சரித்திரத்தையே மாற்றியமைத்து, பிரதான எதிர்க்கட்சியாகவும் மாறியது.  

ஆனால், அக்கட்சி எதைக் கூறி மக்களின் ஆதரவை முழுமையாகப் பெற்று ஆட்சிக்கு வந்ததோ, அதனை மறந்து செயற்பட்டதன் விளைவே, ஆயுதப் போராட்டத்தில் நுழைத்து, தமிழ் இளைஞர்களைக் காவு கொள்ள வைத்தது. இதனை எல்லாம் பார்ப்பதற்கு தனிநாடு கோரிக்கையை முன்வைத்த,  தந்தையென ஏற்கப்பட்டுள்ள, அமரர் செல்வநாயகம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கவில்லை.

உண்மையில் அக்கட்சி பாராளுமன்றைப் பகிஷ்கரித்திருக்க வேண்டும். 1977இல் பெற்ற அவ்வெற்றியையே தமது ஆயுதமாகக் கொண்டு தமது மக்கள் தனிநாடு ஒன்றுக்காக தமக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள் எனக்கூறி போராட் டத்தை முன்வைத்திருக்க வேண்டும்.  அப்படியின்றேல் அனைவரும் தமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியைத் துறந்து, மீண்டும் மக்கள் முன் தோன்றி தனிநாடு கோரிக்கையில் இருந்து விலகிவிட்டதாகக் கூறி அவர்களின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும. 

அவர்களின் பாராளுமன்ற மீள்  பிரவேசம், தனிநாடு கோரிக்கையை பிசுபிசுக்க வைத்துவிட்டது மற்றுமல்ல,புதிய யாப்பின்படி ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய நிலையை ஏற்படுத்திற்று. புலிகளின் கை ஓங்கி யிருந்ததன் விளைவாக ஆறாவது திருத்தத்தை நிராகரித்து, அனைவரும் வெளியேறி தமதுயிரைக் காத்துக் கொண்டனர். இதுவே 1987இல் இந்தியத் தலையீட்டுக்கும் வழி வகுத்தது.  

இதே த.வி. கூ யினர், ஆறாவது திருத்தத்தையும், ஒற்றை ஆட்சியைும் ‌ஏற்று, சில போராட்டக் குழுக்களுடன் சேர்ந்து 1989இல் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மண்ணைக் கௌவினர், அல்லது புலிகளால் மண்ணைக் கௌவ வைக்கப்பட்டனர்.  

இதன் பின்னர், புலிகளின் அனுசரனையுடனும் கள்ள வாக்குகளின் உதவி யுடனும் பாரளுமன்றக் கதிரைகளை நிறைத்துக் கொண்டனர். அதே வேளை, எந்த 13ஆவது திருத்தத்தையும், மாகாண சபையையும் நிராகரித்து சென்றனரோ அந்த மாகாண சபை போன்ற ஒன்றை வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையின் இடைக்கால நிர்வாக சபை என்ற பெயரில் தமக்குத் தருமாறு கேட்டுத் தோல்வியடையும் நிலைக்குத் தம்மைத் தாழ்த்தியும் கொண்டனர். அத்தோடு  இணைக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு-கிழக்கு மாகாண சபையையும் இழந்ததே கண்ட மிச்சம். முடிவு, புலிகளும், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி யினரும், இன்னும் போராட்டக் குழுக்களும் தனிநாடு என்ற பெயரில் தமிழ் மக்களையும், அவர்களின் அனைத்து வளங்களையும் இழக்க வைத்ததே தவிர, அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட தனிநாடு கோரிக்கையைக் கூட தக்க வைத்துக்கொள்ளவில்லை என்பதே உண்மை. 

ஒற்றை ஆட்சி முறை புலிகளாலும், மற்றைய போராளிக் குழுக்களாலும், த.வி.கூட்டணியினராலும் ஏற்கப்பட்டது. 

மாகாண ஆட்சி முறையும்  புலிகளாலும், மற்றைய போராளிக் குழுக்களாலும், த.வி.கூட்டணியினராலும் ஏற்கப்பட்டது.  

பிரிக்கப்பட்ட வடக்கும், கிழக்கும் கூட அனைவராலும் ஏற்கப்பட்டு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அழிவுகள்தான் ஈடுசெய்யப்பட முடியா துள்ளது. 

இவை முதிர்ச்சியற்ற முறையில் முன்வைக்கப்பட்ட, அல்லது முன்னெடுக் கப்பட்ட தீர்மானங்களின் பின்விளைவே. இனியாவது, கிடைத்துள்ள அரிய சந்தர்ப்பத்தையும், சிறந்த தலைமையையும் பயன்படுத்தி தமிழ் மக்களின் வாழ்வைச் சீரடையச் செய்ய வேண்டும். 

அது போன்றே அரசும் இச்சந்தர்ப்பத்தையே சரியான முறையில் பயன்படுத்தி. இந்நாட்டில் அனைத்து மக்களும் சமவுரிமையுடன், ஒற்றுமையாக, அமைதி யாக,  சகஜீவன வாழ்வு வாழ்வதற்கான வழிகளில் தமது கொள்கைகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே நமது அரசியல் யாப்பும் வேண்டி நிற்பது.

Sunday, September 22, 2013

வடமாகாண சபைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு

Commented by nizamhm1944 on :  http://tinyurl.com/o6wcs4e

Lankamuslim.org

வடமாகாண சபைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு


// வெளியாகியுள்ள வட மாகாண சபை தேர்தல் பெறுபேறுகள் வடக்கு மக்களின் தேவையை உணர்த்துமாகவிருந்தால் அதனையொரு பாடமாகக் கொண்டு அவற்றை சரி செய்ய முயற்சி எடுப்போம். அதேவேளை, வடக்கு மக்களின் தீர்ப்புக்கு மதிப்பளித்து அரசாங்கத்திடமுள்ள குறைபாடுகளை திருத்திக் கொள்ள இந்த மாகாண சபைத் தேர்தல் எமக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பத்தினைப் பெற்றுக் கொடுத்துள்தெனவும் அமைச்சர் கூறினார். //

நல்ல சிந்தனை.  இது எதிர் காலத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்பும் அரசியல்வாதியிடம் இருக்க வேண்டியது.  ஆதலால்.  இத்தேர்தல் முடிவு உணர்த்தும் செய்தி, வடக்கில் நடைபெற்ற மீள்கட்டமைப்பபு வேலையை மறுப்பதாகவோ, ஏற்றுக் கொள்ளாததாகவோ யாரும் நினைக்கத் தேவையில்லை.  

ஆனால், இவைகளுக்கு அப்பால் அவர்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அது நிறைவேற்றப்படாவிடில், என்ன செய்தாலும் தமிழர் பிரச்சினை தீர்ந்துவிடப் போவதில்லை என்பதை வெளிபபடுத்துவதே அச் செய்தி. தம்மக்களின் மனங்களை வெல்வதற்கான செயற்பாடுகளில் அரசு தன்னை அர்ப்பணிப்பதன் மூலமே இதற்கான தீர்வை எட்டலாம். 
  
13ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஷரத்துக்களும் செயற்படுத்தப்பட வேண்டியனவே! முழுமையாக அந்த ஷரத்துக்களையாவது செயன்முறைக்குக் கொண்டு வருமாறு அரசு மாகாண சபைகளைப் பணிப்பது, நாட்டில் நிலவும் தேசியப் பிரச்சினை‌களை நியாயமான அளவுக்குக் குறைக்கும் என்பதையும் உணர வேண்டும்.  

மாறாக, அவற்றை மறுப்பது, அரசியல் யாப்பை காப்பதில் பயபக்தியோடு செயற்படுவோம் என உரைத்த சத்தியத்தை மீறிச் செல்வதாகும் என்பதை பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். யாப்பு அனுமதித்துள்ள தனிமனித சுதந்திரம் மதிக்கப்படாது, நசுக்கப்படும் போதே மக்கள் மாற்று வழிகளைக் காண முயல்கின்றனர். இது ஒரு இயற்கையான செயற்பாடே! 

மாகாண சபை 1987 உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கமே, நாடு பிரிந்து போவதைத் தடுக்கும் ஒரு யுக்தியே! ஆக அதிலுள்ள வற்றைக் குறைக்க முயற்சிப்பதோ, அல்லது செயற்படுத்துவதைத் தடுக்க நினைப்பதோ மீண்டும. ஒரு கரிய காலத்துக்குள் இந்நாட்டைத் தள்ளிவிடும் என்பதைச் சிந்தனையில் கொள்வது, தேசப்பற்றுள்ள ஒவ்வெருவரினதும் கடமையாகும். 

Thursday, September 19, 2013

தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து உரிமை போராட்டத்தினை முன்னெடுக்க வேண்டும்: அஸ்மின்

Commented by nizamhm1944 on:  http://tinyurl.com/m9r3fnl
Lankamuslim.org
One World One Ummah

தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து உரிமை போராட்டத்தினை முன்னெடுக்க வேண்டும்: அஸ்மின்


ஒரு விடயத்தை உணர்ச்சிகளுக்கு உட்பட்டு அணுகுவதனால் சிறந்த அனுமானங்களுக்கு வரமுடியாது. அறிவுபூர்வமாகச் சிந்திக்க வேண்டிய தருணம் என்பதை இன்று நாட்டில் கட்டுப்படுத்தப்படாது, கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ள முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான மதவிரோதச் செயற்பாடுகள் நம்மை இடித்துரைக் கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில், வடமாகாண முஸ்லிம்கள் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும்.

பொது எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு முரண்பாடுகளை மறந்து ஒன்றிணைவதே நம்மை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றக் சுடியது. எந்த அரசும் முஸ்லிம்களை புலிகள் விரட்டியடித்த போதும் சரி, அதற்குப் பின்னரும் சரி அந்த முஸ்லிம்களுக்கு எதனையும் செய்யவில்லை. அவர்கள் மீள்குடியேற்றம் என்ற பெயரில் வஞசிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கான எந்த இழப்பீடும் கொடுக்கப்படாதது மட்டுமல்ல, அதற்கான கோரிக்கைகள் கூட பரிசீலிக்கப்பட வில்லை என்பதே.

வடக்கில் காலங்காலமாக, புலிக்ள் முஸ்லிம்களை விரட்டியதற்குப் பின்னர்கூட,இருந்து வந்த இன நல்லுறவை பாதிக்க வைத்ததுடன், ஒருவரை ஒருவர் எதிரிகளாகப் பார்க்குமளவிற்கு முரண்பாடுகளை மட்டுமே வளர்த்துள்ளது மீள்குடியேற்றம் . வடக்கு முஸ்லிம்கள் அங்குள்ள தமிழர்களுடன் என்றும் கைகோர்த்து வாழ்ந்தவர்கள், வாழ வேண்டியவர்கள்.

மீள்குடியேற்றப்பட்டவர்கள் உண்மையை உய்த்துணர முடியாதபடி அவர்களது சிந்தனையைத் திசை திருப்பும் நடவடிக்கைகள் முடுக்கி விடப்பட்டதனால், அதிலிருந்து மீளமுடியாமலும், தாம் எந்த நிலையில் விடப்பட்டுள்ளோம் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாமலும் உள்ளனர்.

சரியான திட்டமிடலின் அடிப்படையில் இல்லாமல், ஏதோ சில சில்லறைகளைக் கொடுத்து அந்த அப்பாவி முஸ்லிம்களை நட்டாற்றில் விட்டுள்ளது மட்டுமல்ல, மீள்குடியேற்றம் என்ற பெயரில், அவர்கள் 23 வருட அகதி வாழ்வுக்குள்ளளும் தமக்கென உருவாக்கி வைத்திருந்த ஒரு ஸ்திரத் தன்மையயையும் இழக்க வைத்துள்ளது. குடியேற்றப்பட்ட இடங்களிலும் நிம்மதியற்ற, பாதுகாப்பற்ற, ஸ்திரமற்ற, வாழ்வை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அவர்களது நிலை என்றுமே கேள்விக் குறியாகாமல் பாதுகாப்பது நமது தலையாய கடமை. அது சேர்ந்து வாழ்வதன் மூலமே சாத்தியாகும்.

ஏற்கனவே முஸ்லிம்கள் அளித்த வாக்குகளின் மூலம் பதவிகளில் இருப்போருக்கே நாட்டு நிலைமையைப் பாராளுமன்றில் பேசுவதற்குக் கூட முடியாது என்ற நிலையில் முஸ்லிம் தலைமைகள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவே அறிக்கைகள் விட்டுக்கொண்டிருக்குமளவிற்கு நிலைமை மாறியுள்ளமையை முஸ்லிம்கள் உணர வேண்டும்.

Monday, September 16, 2013

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வாபஸ் பெற வேண்டும்!

Commented by nizamhm1944 at : http://tinyurl.com/oq3dmze

Lankamuslim.org

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வாபஸ் பெற வேண்டும்!


ஒருவரை வீழ்த்தி இன்னெராருவர் தளம் அமைத்து வெற்றி பெற்றதாக வரலாறு கிடையாது. மற்றவர்களின் குறைகளைக் கூறி,  அபாண்டங்களை அள்ளிவீசி தளம் அமைப்பது நிரந்தரமற்றது.  

மேற்கண்ட கட்டுரை வடக்கு முஸ்லிம்களின் மேல் கொண்ட காதலால் எழுதப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவில் இன்று வடக்கு முஸ்லிம்கள் இல்லை. 

மீள் குடியேற்றம் என்ற பெயரில் முஸ்லிம்களுக்கு பெரும் அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே அப்பட்டமான உண்மை. சில சில்லறைகளைக் கொடுத்து வடக்கு முஸ்லிம்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துவிட்டோம் என்பதனை உலகறியச் செய்வதற்கான எத்தனங்கள் மட்டுமே வடக்கு முஸ்லிம்களின் மீள் குடியேற்றம் என்ற பெயரால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் காலங் காலமாக, புலிகளால் முஸ்லிமகள் விரட்டியடிக்கப்பட்ட பின்னர் கூட, மிகவும் நெருக்கமாக, ஒற்றுமையாக வாழ்நத தமிழ் - முஸ்லிம்களிடையே, மீள் குடியேற்றம் என்ற பெயரில் முரண்பாடுகள் மட்டுமே தோற்றிவிக்கப்படடுள்ளன என்பதே உண்மை.  

வடக்கு முஸ்லிம்கள் என்றும் தமிழர்களுடன் சிறப்பான உறவைப் பேணி வந்தவர்கள், உறவைப் பேண வேண்டியவர்கள்.  அதுவே சிறந்த சக வாழ்வுக்கு வழிசமைக்கக் கூடியது. 

ஆதலால், அரசியல்வாதிகள் தங்கள் சுயநல வாழ்வுக்காக தமிழ்- முஸ்லிம்களுக்குள் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் கைங்கரியங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். இது பிரித்தாளும் தந்திரமே தவிர இல்லை.

வடக்கு முஸ்லிம்களுக்கான பல் வகை இழப்புக்கள் சிறந்த பொறிமுறை ஒன்றின் மூலம் அரசினால் ஆய்வு்க்கு உட்படுத்தப்பட்டு தக்க முறையில்  ஈடு செய்யப்படும் வரை அவர்கள் சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டுவிட்டார்கள்  எனக் கதை விடுவது வெறும் ஏமாற்று வித்தையே என்பதையும் முஸ்லிம்கள் அறிந்தே வைத்துள்ளனர்.  அவர்கள் அதுவரை என்றுமே அகதிகளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பர்.  

Saturday, September 14, 2013

புலியின் இடத்தை பூனைகள் நிரப்ப முடியாது: சீமான் ஆவேசம்

Commented by nizamhm1944 on:  http://tinyurl.com/nwymw73

in Paris Tamil

புலியின் இடத்தை பூனைகள் நிரப்ப முடியாது: சீமான் ஆவேசம்

யார் இந்த அழையாத விருந்தாளி!  இலங்கை பற்றிக் கருத்துக்கூற, இலங்கைத் தமிழருக்கு என்ன வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க!

இலங்கைத் தமிழர் மிகத் தெளிவானவர்களும், அறிவானவர்களும். சீமான் இலங்கைத் தமிழர்களின் கோமான் என நினைத்துவிட்டதோ! பாவம் அதை இங்குள்ள தமிழர்கள் கோமாளியாகவே பார்க்கின்றார்கள்.

மத்திய அரசு இலங்கை விடயத்தில் தலையிட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஒன்றை ஏற்படுத்தித் தந்தது. அதற்கு எதிராகப் புலிகள் யுத்தம் செய்து, மக்களையும். அப்பாவி இளைஞர்களையும், சொத்துக்களையும் காவு கொடுத்து விட்டு, தாங்களே முன்னின்று, அவர்களால் விதேசியத் தேர்தல் என விமர்சித்த அதே தேர்தலில், தமது ஆடக்ளை நிறுத்தி, கள்ள வாக்குப் போட்டு காரியமாற்றிய திலிருந்து, அவர்களே தங்களது எதிர்ப்புக் கொள்கையை, தமிழீழக் கோரிக்கையை கைவிட்டி ருந்தமை எங்கே இந்த மரமண்டைகளுக்குப் புரிகின்றது.

தனது முட்டாள் தனத்தை, மக்கள் புரிந்து கொள்ளாத விதமாக சாதுரியமாக மறைத்து, எதனை வேண்டாம் என மக்களைக் கொன்று குவித்தார்களோ அதனையே வேறு பெயரில், மாகாண சபை வேண்டாமென்றவர்கள், இடைக் கால நிர்வாக சபை வேண்டுமென்று கேட்டுத் தோல்வியடைந்தனர்.

இந்திய அரசு தேர்தலில்லாமல், வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையைப் புலிகளுக்குத் தாரை வார்த்துக் கொடுத்தது. அதனைக் கூட ஏற்காமல் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களையும் தவற விட்டு, இறுதியில் இணைந்த இரு மாகாணங்களையும்,  இழந்தவர்கள்தான் புலிகள். இந்த யதார்த்தம் கோமாளிகளுக்கு விளங்குவதில்லை. 

Thursday, September 12, 2013

மன்னார் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி வெற்றிபெறும்

Commented by nizamhm1944 at:  http://tinyurl.com/paxxlma

on Voice Of Mannar

மன்னார் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி வெற்றிபெறும்


.// வடக்கு,கிழக்குக்கு வெளியில் தென்னிலங்கையில் வாழும் எந்த சுதந்திரத்தினையும் அபிவிருத்திகளையும் அனுவிக்கின்றார்களோ,அதனை இந்த வடமாகாண மக்களும் கிழக்கு மாகாண மக்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதி்ல் நாம் உறுதியாக இருக்கின்றோம்.// 

தெற்கில் புத்தம் அல்லாத குறிப்பாக இஸ்லாத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் பள்ளிவாசல் தகர்ப்பு, ஹிஜாப் அணிய முடியாத நிலை, வர்த்தகத்துக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள முடக்கம். இஸ்லாத்துக்கும், இஸ்லாமியருக்கும் எதிராக வாரிவீசப்படும் அவதூறுகள், ஏற்படுத்தப்படும் அவமானங்கள், சுதந்திரமாக வாழ முடியமா என்ற அச்ச நிலை போன்ற அக்கிரமங்கள் வடக்கிலும் நிலவ வேண்டும் என்றா அமைச்சர் கூ்றுகின்றார்!

முஸ்லிம் காங்கிரஸுக்கு வாக்களித்தால் முஸ்லிம்களின் தற்போதைய பிரச்சினை தீர்ரக்கப்படாது அதனால் தமக்கு வாக்களித்தால் மட்டுமே தீர்க்கப்படும் என்பதன் தர்க்கம் என்ன? தற்போது தாம் ஆட்சியில் இல்லை என்ப‌தா? வடக்கையும் வென்று தாருங்கள் உங்கள் பிரச்சினையைத் தீர்க்கிறோம் என்பதா? 

அரசியல் யாப்பில் அனைத்து மதத்தவருக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமையைத் தடுப்பவர்களைக் கைது செய்து தண்டனை கொடுப்பதுடன், அனைவரும் தமது மதத்தை சுதந்திரமாகவம்,  அச்சமின்றியும் பின்பற்றுவதற்கான சுமுக நிலையை ஏற்படுததுவது ஆட்சியில் இருக்கும் உங்கள் கடமை. அதை விட்டு எங்களுக்கு வாக்குத் தாருங்கள் நாங்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கிறோம் என்பது வாக்கு வேட்டையே தவிர இல்லை.  

முஸ்லிம்களின், தமிழர்களின் வாக்குகளை வேண்டி நிற்கும் நிலையில் கூட, மூன்றில் இரண்டு பங்கு அதிகாரத்தைப் பாராளுமன்றில் கொண்டிருக்கும் ஆட்சியாளர்கள், பிரச்சினைக்குத் தீர்வைக் காண்பதை விடுத்து, வடக்கு மாகாண சபையை வென்றுதான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கலாம் எனக் கூறிக் கொண்டிருப்பது கோமாளித்தனத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது.  

பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க அரசுக்கு எவ்வித அக்‌கறையும் இல்லை என்பதை, அவர்கள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 13ஆவது திருத்தச் சட்டத்தைக் கூட இல்லாமல் ஆக்கும் முனைப்புக்களில் ஈடுபட்டிருப்பது வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. 

தற்போது அளிக்கப்படும் வாக்குகள், அதற்கு அங்கீகாரம் கொடுத்ததாகவே அமையும். அடுத்து, முஸ்லிம்களின் பள்ளிவாசல்கள் உடைத்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்த நவநீதம் பிள்ளையின் செயற்பாட்டைச் செல்லாதாக்கிவிடும். 

அத்தோடு தற்போதே முஸ்லிம் அமைச்சர்களை, ”பள்ளிவாசல் உடைக்கப் படுகின்றது எனபது வெறும் பொய்ப் பிரச்சாரம்”  என்று கூற வைக்கப்ட்டுள்ள நிலையில், அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் வாக்குகள்  முஸ்லிம்களின் நிலையை அதளபாதாளத்தில் கொண்டு போய்விடும். அத்தோடு நமது பிரச்சினை சர்வதேச மட்டத்தில் கவனத்தில் எடுக்கப்படாது நீர்த்துப் போய்விடும் என்பதை முஸ்லிம்கள் உணர வேண்டும். அதன் பின்னர் முஸ்லிம்களைக் காக்கவும் ஆளிரா தூக்கவும் ஆளிரா? 

அரசின் கண்டுங்காணா மனப்பான்மையை மாற்றுவதற்கும், அவர்களது போக்கை மக்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்தும் சந்தர்ப்பமாக இந்த தேர்தல்களை முஸ்லிம்கள் பார்க்க வேண்டும். இரண்டு வருடங்களாகப் பற்றி எரிய வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற மதவிரோத தீயை அணைப்பதா, அன்றி நமக்கு இனி  விடிவு வரும் என எண்ணெய் வார்ப்பது போன்று அவர்களுக்கு வாக்களித்துக் கொண்டிருப்பதா என்பதே முஸ்லிம்கள் முன்னுள்ள கேள்வி. 

”எந்த ஒரு சமுதாயத்தவரும் தங்கள் நிலையைத் தாங்களே மாற்றிக் கொள்ளாத வரை நிச்சயமாக , அல்லாஹ் அவர்களை மாற்றுவதில்லலை” -  அல்குர்ஆன் 13:11

Tuesday, September 10, 2013

இலங்கையில் எதிர்க்கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டிய கடமைப்பாடு உண்டு

Commented by nizamhm1944 on:  Lankamuslim.org  at: http://tinyurl.com/o5u5k7t

இலங்கையில் எதிர்க்கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டிய கடமைப்பாடு உண்டு

மிகச் சிறந்த சிந்தனை. 

எதிர்க் கட்சியைப் பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு மேலான காரணமும் உண்டே!  அது, ஆட்சியிலிருக்கும் கட்சியினருக்கு அவர்கள் தம்மைத் தாமே சுயவிமர்சனம் செய்துகொண்டு, தமது போக்கில் மாறதல்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஞாபகமூட்டலாகவும் இருக்கும். 

இந்த மாகாண சபைத் தேர்தலில் ஆளும் கட்சி தோற்பதனால் அவர்களுக்கு எதுவும் குறைந்துவிடப் போவதில்லை. அடுத்த பொதுத் தேர்தலில். மொத்தமாக மண்ணைக் கௌவும் நிலை ஏற்படாதவாறு தம்மைக் காத்துக் கொள்ள அவர்களின அதிகார பலம் என்ற தூக்கத்தில் இருந்து விழி்ப்படையச் செய்யும். 

அத்தோடு முஸ்லிம், கட்சிகளுக்கும் மக்கள் தமது வாக்குகளை அளிக்கக்க கூடாது என்பதற்கு வேறு காரணங்கள் இருப்பினும் முக்கியமான காரணமாக, மேற்கண்ட தீர்மானத்துக்ககு முரண்பட்டதாக மாறிவிடும். 

மேலும், அண்மைக்கால வரலாறுகள், முஸ்லிம் கட்சிகள் முழமையாக அரசைச் சார்ந்து விட்டமையால், அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் வாக்குகள் இன்னொரு வகையில் ஆளும் கட்சியை பலப்படுத்தும் வாக்குகளாகவே மாறும்.  தமிழ்க் கட்சிகளுக்கும் இது பொருந்தும். 

மேலும் சிறுபான்மையினரைப் பொறுத்து, தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் மதவிரோத. இனவிரோதக் கருத்துக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் எதிர்ப்பாக இத்தேர்தல் பயன்படுத்தப் படாவிடில், இதுவரை நடந்து கொண்டிருக்கும் அக்கிரமங்கள் அனைத்துக்கும் சிறுபான்மை மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்து விட்டது போலவும், இதுவரை தமக்கு எவ்வித அநீதியும் நடைபெறவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துவதுமாகவே இருக்கும்.  

அத்தோடு, மாகாண அடிப்படையில் சிந்திக்கும் போது 13ஆவது திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம்  பரவலாக்கப்பட்டிருந்த அதிகாரங்கள் ‌முழுமையாக அனுபவிக்க அனுமதிக்கபப்படாத நிலையில் உள்ள அதிகாரங்களும் குறைக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இது பிராந்திய நலனுக்கு ஊறுவிளைவிப்பதாகும்.  

ஆளும் கட்சியே மாகாணங்களிலும் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருப்பதால்,  அதிகாரங்கள் குறைக்கப்படும் போது அவை வாளாவிருக்கின்றன அல்லது தமது அங்கீகாரத்தை வழங்கி விடுகின்றன. இது ஓர் அபாயகரமான சூழலை உருவாக்கி உள்ளது. 

எல்லாவற்றில் இருந்தும் மீள, தற்போதைய நிலையில், பிரதான எதிர்க் கட்சியின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அதுவே நாட்டு நலனில் அக்கறை கொண்ட அனைவரும் செய்ய வேண்டியதுமாகும்.